Schoolregels

Hieronder lees je informatie i.v.m. schooltijd, toezicht, refter, tussendoortjes en vervoer.

Schooltijd
We starten elke ochtend om 8.30 u.
– voormiddagspeeltijd kleuters: 09.45 u. – 10.00 u.
– voormiddagspeeltijd lagere school: 10.10 u. – 10.25 u.
De middag is van 12.00 u. tot 13.15 u.
– namiddagspeeltijd lagere school: 14.15 u. – 14.30 u.
– namiddagspeeltijd kleuters: 15.00 u. – 15.15 u.
Het einde van de schooldag is om 15.20 u.

Toezicht
’s Ochtends is er toezicht vanaf 8.00 u.
Het naschools toezicht loopt tot 15.35 u.
Woensdag is er naschools toezicht tot 12.30 u.

’s Middags
Je kan ’s middags meegebrachte boterhammetjes opeten in de schoolrefter. Mogen we vragen om je boterhammetjes in een brooddoos mee te brengen zodat afval vermeden wordt.

  • Te verkrijgen bij je maaltijd: melk, water, thee.

Tussendoortjes
Tijdens de speeltijd zien we liever gezonde tussendoortjes of koeken dan allerhande snoep- en blikjestoestanden. Dranken in blik zijn verboden. In drinkbussen ook geen limonade of cola.

  • Maandag is het fruitdag op school.

Vervoer en veiligheid
Er wordt een rij ingelegd om kinderen veilig over de ring en de Mechelsesteenweg te zetten. Fietsen worden gestald in een afgesloten fietsenstalling en auto’s vinden een plaatsje op de ruime parking voor de school.
De kinderen verlaten de school langs 1 poort. Fietsers en kinderen van de rij gebruiken de ijzeren poort. Langs de fietsenstalling is er geen uitgang. Opdat alle kinderen vlot de school zouden kunnen verlaten, vragen we aan de ouders om voldoende afstand te houden aan de schoolpoorten.
Volgens het schoolreglement dragen onze kinderen na de herfstvakantie hun fluovestje om naar de school te komen. Ook op uitstappen dragen we ons vestje.

Schoolreglement (PDF)

Via onderstaande knop kunt u de PDF downloaden van het schoolreglement.

Download hier de PDF